Vi arbetar med anti-churn, retention och save!

ONE hjälper dig att behålla dina kunder.

98956

Behållna Avtal*

30

Agenter*

131854

Nöjda Kunder*

Hur arbetar ONE med anti-churn & retention ?

Anti-churn innebär kortfattat att minska andelen förlorade kunder. Både befintliga kunder som vill lämna, men även nya kunder som vill utnyttja ångerrätten. Anti-churn handlar ofta om en blandning av kundvård och försäljning.

Partnerskap för vinnande kundvård

Vi på ONE ser gärna ett aktivt samarbete samtidigt som vi kan driva projektet utan ett behov av detaljstyrning. Vi har lärt oss att det är viktigt för våra medarbetare att få en djup kunskap om uppdragsgivaren, inte bara när det kommer till produkterna och kampanjer utan även uppdragsgivarens värderingar, historia och organisation. Vårt mål är att uppdragsgivarens kunder ska få en så bra upplevelse från kontakten med oss att de väljer att stanna kvar som kunder.

Hur vi lär upp våra medarbetare

Samtliga handplockade anti-churnagenter kommer från vår säljavdelning. Det gör att de har en längre anställningstid ovh att vi alltid har ett rutinerat team som kan hålla högsta kvalitet och leverera starka resultat.

Vissa uppdragsgivare vill själva ha en grundutbildning i allmän kundservice och interna system, efter det tar vi över och har en renodlad anti-churnutbildning. Under vår anti-churnutbildning är vi noga med att sätta vår egen prägel på samtalsstrukturer, retorik, behovsanalys, kundbemötande m.m.
Vi har även uppdrag där vi hanterar hela processen och håller i utbildningen från dag ett.

Hur vi arbetar med

Rekrytering till retention

Vi är sedan länge en väletablerad uppdragsgivare inom både försäljning och kundservice. Varje vecka har vi uppstarter på våra olika säljuppdrag. Majoriteten av de som börjar hos oss har sökt jobbet efter det att dem hört talats om oss via vänner och bekanta, eller via social media.

ANSÖKNINGAR

Av ca 360st ansökningar per kvartal så anställs ca 200 av dessa.

FORTSATT ARBETE

Ca 150st av dessa nyanställa klarar vår prövotid.

PROFIL

Cirka 30st av dessa matchar vår profil för anti-churn.

MÅL

Vi landar sedan i att 20st av dessa kandidater får starta på något av våra anti-churn projekt.

*Aktuella siffror 1 januari 2023