Vi är specialiserade inom Anti-churn, Retention och Save

ONE hjälper dig att behålla dina kunder.

ONE hanterar era kunder

Anti-churn innebär kortfattat att minska andelen förlorade kunder. Både befintliga kunder som vill lämna, men även nya kunder som vill utnyttja ångerrätten. Anti-churn handlar ofta om en blandning av kundvård och försäljning.

Partnerskap för vinnande kundvård

Vi på ONE ser gärna ett aktivt samarbete samtidigt som vi kan driva projektet utan ett behov av detaljstyrning. Vi har lärt oss att det är viktigt för våra medarbetare att få en djup kunskap om uppdragsgivaren, inte bara när det kommer till produkterna och kampanjer utan även uppdragsgivarens värderingar, historia och organisation. Vårt mål är att uppdragsgivarens kunder ska få en så bra upplevelse från kontakten med oss att de väljer att stanna kvar som kunder.

Medarbetarna är grunden

Samtliga handplockade anti-churnagenter kommer från vår säljavdelning. Det gör att de har en längre anställningstid och att vi alltid har ett rutinerat team som kan hålla högsta kvalitet och leverera starka resultat.